مکان فعلی : صفحه اصلی پودر فلزات آلومینیم

آلومینیم


ردیف کد کالا شرح کالا خلوص (%) سایز میکرون ساخت واحد بسته بندی بهای واحد (ریال)
1 901002 پودر آلومینیم min 99% 20- آلمان 100 گرمی 100,000
2 901003 پودر آلومینیم min 99% 20- آلمان 250گرمی 200,000
3 901004 پودر آلوممینیم min 99% 20- آلمان 500گرمی 350,000
4 901005 پودر آلومینیم min 99% 20- آلمان 1کیلویی 650,000
5 901011 پودر آلومینیم min 99% 45- آلمان 100 گرمی 100,000
6 901012 پودر آلومینیم min 99% 45- آلمان 250گرمی 200,000
7 901013 پودر الومینیم min 99% 45- آلمان 500 گرمی 350,000
8 901014 پودر آلومینیم min 99% 45- آلمان 1کیلویی 650,000
9 901023 پودر آلومینیم min 99% 63- آلمان 1کیلویی 350,000
10 901041 پودر آلومینیم min 99% 100- ایران 1کیلویی 300,000